Introductie

Het Leercafé is een idee van Anita van Haandel tijdens de G1000 in Uden van 4 oktober 2014. Inmiddels is een werkgroep al vier jaar aan de slag met de uitvoering hiervan.

HET LEERCAFÉ voor Uden, Volkel en Odiliapeel wil (zowel fysiek als digitaal) mensen samenbrengen om elkaars kennis, kunde en talenten te kunnen delen en om van elkaar te leren. Hiermee wordt het gevoel gecreëerd steeds een positieve bijdrage aan de maatschappij te blijven leveren.

Visie:

Iedereen heeft kennis, kunde, vaardigheden, inzichten,ervaringen en (onvermoede) talenten. Als je deze in openheid met elkaar deelt en leert,  verrijkt dit je leven en je omgeving.

Missie:

Verbinden en inspireren, zodat mensen delen met en leren van elkaar.

Doel:

Een  gemoedelijke en drempelloze ontmoetingsplek  creëren voor iedereen in de Gemeente Uden die met elkaar wil leren en delen.

Mogelijke effecten:

  • Je krijgt een positief gevoel over jezelf
  • Je talenten komen naar boven
  • Je leert voor weinig of geen kosten
  • Door te delen ontstaat een groter sociaal netwerk
  • Je draagt bij aan de maatschappij
  • Je krijgt inzicht in het aanbod in de omgeving
  • Door Jouw kennis te delen, inspireer je anderen.

Het leercafé organiseert workshops, excursies en meerdere bijeenkomsten over diverse leerzame onderwerpen, zie de agenda

Meer informatie over Het Leercafé en enkele vaste items is te vinden via facebook;

www.facebook.com/hetleercafe

www.facebook.com/hetkleerekafee

 

LogoPNG(TransparanteOndergrond)