Leercafé in aktie 03-05-2017

Leercafé in aktie 03-05-2017

De avond werd geopend met incasseren van wat iedereen graag kwijt wilde. Doordat er dit keer niet zo’n grote opkomst was, lukte het om alle geïncasseerde punten te bespreken.

Zo kwam er naar aanleiding van twee boeken die globaal besproken werden door bezoekers (Menno en Martin) een uitvoerbaar idee naar voren; een leesclub (eventueel kan dit een maandelijkse herhalende activiteit worden). Het doel van deze avond is dat we elkaar inspireren met een bepaald boek waar we gefascineerd door zijn. De bedoeling van deze avond is dat er een beknopte samenvatting van het boek verteld wordt door de aandrager en dat er daarna verder over dit ”thema” gesproken kan worden. Iedereen reageerde enthousiast op dit idee. Er is gebrainstormd over dit plan maar er is nog niets concreets uit naar voren gekomen. Uit ervaring blijkt dat we veel plannen hebben maar het juist energie geeft om deze uit te werken. WE ZOEKEN DAAROM NOG ENTHOUSIASTE DOENERS!

-We spraken over de Mondriaan expositie die gaat plaatsvinden in ons mooie Kantelhuis. 23-05-17 t/m 13-08-17.

-Naast de vier g’s die typerend zijn voor Uden -groen, gastvrij, gezellig en gezond- zouden wij er een vijfde g aan toe willen voegen, namelijk de g van geluk. Iedereen kent in de gemeente Uden wel een of meerdere bijzondere plekje dat hem of haar op een of andere manier gelukkig laat voelen. Laten we met zijn allen deze plekjes de eerstvolgende bijeenkomst benoemen. Hieruit willen wij een Udense geluksroute laten ontstaan. Uiteraard ook met jouw geluksplekje(s) er in.

-Er is behoefte aan filosofische gespreksavonden.
-Er is behoefte aan een avond in het teken van het basisinkomen.
Belangrijk dat we de volgende bijeenkomst kijken naar hoe dit soort bijeenkomsten te realiseren zijn. Van plan naar actie.
Veel mooie ideeën en erg veel besproken met elkaar in een toch redelijk korte tijd. De avond eindigde om 21.00.