Workshop Overtuigend Solliciteren

Workshop Overtuigend Solliciteren

Op 16 februari heeft Jeanne Van Delst wederom voor een maximum aantal deelnemers een workshop verzorgd. Nadat globaal het traject van het solliciteren door Jeanne werd doorgenomen, werden de deelnemers uitgedaagd om de eigen “Unique Selling Points” te benoemen. Zodoende krijgt men een goed inzicht wat echt belangrijk is bij het benoemen van de persoonlijke eigenschappen van de sollicitant. Daar de belangstelling, misschien moeten we wel zeggen ‘helaas’, nog steeds al onze verwachtingen overstijgt hebben we Jeanne bereid gevonden de komende tijd nog enkele van deze workshops te verzorgen. Op de site sollicitatieshop van Jeanne kunnen de deelnemers informatie vinden over solliciteren.